Private båthengere må fjernes

Fra styremøte 13.5.24 kommer det en sterk henstilling om fjerning av private båthengere fra småbåtlagets eiendom.

Vedtak: Båthengere som er hensatt på båtlagets eiendom må fjernes snarest og innen 1.6.24 om ikke kan de bli de bortkjørt.

Med vennlig hilsen styret.

Views: 3

To viktige beskjeder fra styret

1. Ang årsmøte. Korona setter begrensinger for antall fremmøtte på 10 personer. Det ses derfor på muligheten til å gjennomføre digitalt via Teams. Det vil også bli mulighet til oppmøte på Grendahuset, men da med omfattende smitteverntiltak i tråd med kravene. Mer info vil komme.

2. Også dugnaden påvirkes av koronasituasjonen. Normalt skal det være dugnad hver tirsdag og torsdag fra medio juni til medio september. I år må det tas høyde for at dette ikke lar seg gjennomføre. Styret vil på årsmøtet be om fullmakt til å kunne vurdere kravet om fem dugnadstimer fordi koronasituasjonen legger disse begrensingene.

Mvh Styret

Views: 56