Årsmøte 2024

Det er snart årsmøte igjen!
Vedlagt finner dere innkallingen som alle skal ha fått på e-post i kveld.
Vi i styret håper at mange av dere stiller. Alle styreverv på valg har allerede gode kandidater, så det blir ingen ubehagelige overraskelser om du møter Forslag til endringer som skal gjøres er noe økning av priser, et par større investeringer og justering av alderen for fritak fra dugnad.

Så da ses vi på Frei grendahus onsdag den 24. april kl 18:00!
Mvh Styret

Views: 2

Årsmøte i Flatset Småbåtlag står snart for døren. Valgkomiteen har startet sitt arbeid til årsmøtet for 2024 og trenger DIN hjelp!

I 2024 står følgende på valg:
– Curt Arnø, styremedlem (kasserer)
– Eirik Haukenes, styremedlem (sekretær)
– Alf Roger Antonsen, styremedlem
– Jøran Hegeberg, vara til styret
– Karl K. Skuseth, vara til styret
– Hans Marius Rødahl, valgkomite
– Ronny Sørensen, valgkomite
-Osvald Rødahl, valgkomite

Ønsker du selv å bidra i fortsettelsen til et veldrevet og flott småbåtlag, eller kjenner noen som du mener kan gjøre en jobb, vil vi at du tar kontakt med valgkomiteen og nominerer inn dine forslag!
Dagens styre er veldig mannsdominert, så kvinner oppfordres spesielt til å melde seg.

Frist for nominering er satt til fredag 1 mars.

Mvh valgkomiteen
Hans Marius Rødahl  Mob 920 24461
Ronny Sørensen  Mob 481 28151
Osvald Rødahl  Mob 98821141

Views: 0

To viktige beskjeder fra styret

1. Ang årsmøte. Korona setter begrensinger for antall fremmøtte på 10 personer. Det ses derfor på muligheten til å gjennomføre digitalt via Teams. Det vil også bli mulighet til oppmøte på Grendahuset, men da med omfattende smitteverntiltak i tråd med kravene. Mer info vil komme.

2. Også dugnaden påvirkes av koronasituasjonen. Normalt skal det være dugnad hver tirsdag og torsdag fra medio juni til medio september. I år må det tas høyde for at dette ikke lar seg gjennomføre. Styret vil på årsmøtet be om fullmakt til å kunne vurdere kravet om fem dugnadstimer fordi koronasituasjonen legger disse begrensingene.

Mvh Styret

Views: 56