Årsmøte i Flatset Småbåtlag står snart for døren. Valgkomiteen har startet sitt arbeid til årsmøtet for 2024 og trenger DIN hjelp!

I 2024 står følgende på valg:
– Curt Arnø, styremedlem (kasserer)
– Eirik Haukenes, styremedlem (sekretær)
– Alf Roger Antonsen, styremedlem
– Jøran Hegeberg, vara til styret
– Karl K. Skuseth, vara til styret
– Hans Marius Rødahl, valgkomite
– Ronny Sørensen, valgkomite
-Osvald Rødahl, valgkomite

Ønsker du selv å bidra i fortsettelsen til et veldrevet og flott småbåtlag, eller kjenner noen som du mener kan gjøre en jobb, vil vi at du tar kontakt med valgkomiteen og nominerer inn dine forslag!
Dagens styre er veldig mannsdominert, så kvinner oppfordres spesielt til å melde seg.

Frist for nominering er satt til fredag 1 mars.

Mvh valgkomiteen
Hans Marius Rødahl  Mob 920 24461
Ronny Sørensen  Mob 481 28151
Osvald Rødahl  Mob 98821141

Views: 0

Dugnad 2023

Årets dugnader vil holdes på tirsdager følgende uker:

Uke 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34 og 35

Ferie i ukene 28,29, 30 og 31

Dugnaden starter kl 18:00 og avsluttes kl 21:00.

Vi i styret har laget ei liste over oppgaver. Ta en titt, se om du finner noe som passer for deg og ta gjerne kontakt for å sikre deg at du kommer den dagen vi skal utføre oppgaven. Har dere forslag til andre oppgaver, så før det inn i kommentarfeltet på Facebookposten om dette.

Dette er listen vi laget:

 • Sjekk av fortøyninger (dykker)
 • Fiks vannlekkasje
 • Fiks utrigger som har løsnet på A-brygga
 • Elektriske sluttarbeider
 • Bytte kabel på bølgebryter
 • Båtplassnummerering
 • Merking av redningsstiger
 • Vasking av traktor
 • Vasking av lokaler
 • Vasking av platt
 • Beising av platt

Vi ses på dugnad!

Views: 16

Innføring av nytt system for bestilling av kranløft

For våre medlemmer.
Vi innfører et nytt system for booking av opp- og utsett av båt fra og med i dag.
Det vil bli liggende link på hjemmesiden, plakater settes opp nede i havna og link legges på facebook.
Systemet skal være selvforklarende, men spør om det er noe som er uklart.
Kun ledige tider vil vises i kalenderen.
Det er også satt opp slik at bookingen må skje tre dager før oppgaven skal utføres. Dette er gjort slik at vi skal kunne gi kranlaget forutsigbarhet i det dugnadsarbeidet de gjør.

Infoplakat:

Link for reservasjon av tid oppe på menyen her. “Reservere tid for kranløft”

Views: 42

Vannet stenger for vinteren

Den 6. november stenger vi av vannet på uteanlegget.
Det er svært viktig at ingen lager seg kreative løsninger og bruker vannpostene etter dette.
Hele anlegget blir tømt ved hjelp av trykkluft 6. november og tapping av vann etter dette vil kunne føre til ødelagte rør.

Views: 23

To viktige beskjeder fra styret

1. Ang årsmøte. Korona setter begrensinger for antall fremmøtte på 10 personer. Det ses derfor på muligheten til å gjennomføre digitalt via Teams. Det vil også bli mulighet til oppmøte på Grendahuset, men da med omfattende smitteverntiltak i tråd med kravene. Mer info vil komme.

2. Også dugnaden påvirkes av koronasituasjonen. Normalt skal det være dugnad hver tirsdag og torsdag fra medio juni til medio september. I år må det tas høyde for at dette ikke lar seg gjennomføre. Styret vil på årsmøtet be om fullmakt til å kunne vurdere kravet om fem dugnadstimer fordi koronasituasjonen legger disse begrensingene.

Mvh Styret

Views: 56