Innføring av nytt system for bestilling av kranløft

For våre medlemmer.
Vi innfører et nytt system for booking av opp- og utsett av båt fra og med i dag.
Det vil bli liggende link på hjemmesiden, plakater settes opp nede i havna og link legges på facebook.
Systemet skal være selvforklarende, men spør om det er noe som er uklart.
Kun ledige tider vil vises i kalenderen.
Det er også satt opp slik at bookingen må skje tre dager før oppgaven skal utføres. Dette er gjort slik at vi skal kunne gi kranlaget forutsigbarhet i det dugnadsarbeidet de gjør.

Infoplakat:

Link for reservasjon av tid oppe på menyen her. “Reservere tid for kranløft”

Views: 44

To viktige beskjeder fra styret

1. Ang årsmøte. Korona setter begrensinger for antall fremmøtte på 10 personer. Det ses derfor på muligheten til å gjennomføre digitalt via Teams. Det vil også bli mulighet til oppmøte på Grendahuset, men da med omfattende smitteverntiltak i tråd med kravene. Mer info vil komme.

2. Også dugnaden påvirkes av koronasituasjonen. Normalt skal det være dugnad hver tirsdag og torsdag fra medio juni til medio september. I år må det tas høyde for at dette ikke lar seg gjennomføre. Styret vil på årsmøtet be om fullmakt til å kunne vurdere kravet om fem dugnadstimer fordi koronasituasjonen legger disse begrensingene.

Mvh Styret

Views: 56