Private båthengere må fjernes

Fra styremøte 13.5.24 kommer det en sterk henstilling om fjerning av private båthengere fra småbåtlagets eiendom.

Vedtak: Båthengere som er hensatt på båtlagets eiendom må fjernes snarest og innen 1.6.24 om ikke kan de bli de bortkjørt.

Med vennlig hilsen styret.

Views: 3